چکیده این آموزش

در آموزش قانون عینیت یافتن ذهنیات شما به مباحث زیر می پردازیم:

  • عینیت یافتن ذهنیات شما به چه صورت تحقق می یابد؟
  • در ذهن شما چه می‌گذرد؟
  • چگونه ناخودآگاه شما شکل میگیره؟
  • باورها و عینیت یافتن ذهنیات شما
  • رابطه دنیا و باورهایی که داریم
Mindset 10 - قانون عینیت یافتن ذهنیات شما - در آموزش قانون عینیت یافتن ذهنیات شما به مباحثی همچون: عینیت یافتن ذهنیات شما به چه صورت تحقق می یابد؟; در ذهن شما چه می‌گذرد؟; چگونه ناخودآگاه شما شکل میگیره؟; باورها و عینیت یافتن ذهنیات شما; رابطه دنیا و باورهایی که داریم; ۲تمرین شگفت انگیز برای شناخت ذهنیات و واقعیت های زندگی; بهترین امتیاز زندگی شما چیست؟; رو با هم بررسی کردیم.

عینیت یافتن ذهنیات شما به چه صورت تحقق می یابد؟

خیلی جاها در آموزش‌ها به این موضوع اشاره کردیم که همیشه در زندگی ما واقعیت‌هایی رو می‌بینیم که در درون اونارو به همراه خودمون داریم که در آموزش رابطه زندگی بیرونی با زندگی درونی شما این رابطه رو باز کردیم اما اینجا در این آموزش عینیت یافتن ذهنیات شما میخوایم در مورد این موضوع عینیت یافت ذهنیات باهم دیگه صحبت کنیم که چطور میشه که ذهنیت ما در زندگی باعث میشه واقعیت‌های برابر با همون ذهنیات دریافت کنیم.

برای دریافت رایگان آموزش کلیک نمایید
رابطه زندگی بیرونی با زندگی درونی شما

توضیحات استاد رضایی درباره فایل صوتی آموزش عینیت یافتن ذهنیات شما رو میتونید از طریق پلیر زیر بشنوید و لذت ببرید و بارها این فایل صوتی رو گوش بدین:

پس بایستی این موضع رو کاملاً جدی بگیریم که در دنیای که ما داریم زندگی می‌کنیم واقعیت‌هایی وتجربیاتی که داریم برابر با اون چیزیه که در ذهنمون اون رو قبول کردیم.

Mindset 03 - قانون عینیت یافتن ذهنیات شما - در آموزش قانون عینیت یافتن ذهنیات شما به مباحثی همچون: عینیت یافتن ذهنیات شما به چه صورت تحقق می یابد؟; در ذهن شما چه می‌گذرد؟; چگونه ناخودآگاه شما شکل میگیره؟; باورها و عینیت یافتن ذهنیات شما; رابطه دنیا و باورهایی که داریم; ۲تمرین شگفت انگیز برای شناخت ذهنیات و واقعیت های زندگی; بهترین امتیاز زندگی شما چیست؟; رو با هم بررسی کردیم.

در ذهن شما چه می‌گذرد؟

در قدم اول بهتره که این موضوع رو درک کنیم که داخل ذهن ما چه خبره؟ ذهن ما به صورت کلی از دو قسمت تشکیل شده است که میشه خودآگاه،

و ناخودآگاه اما طرف حساب ما داخل این آموزش عینیت یافتن ذهنیات شما قسمت ناخودآگاه ماست که هر چیزی رو ما در اون قرار بدیم در زندگی تجربه می‌کنیم.

Mindset 08 - قانون عینیت یافتن ذهنیات شما - در آموزش قانون عینیت یافتن ذهنیات شما به مباحثی همچون: عینیت یافتن ذهنیات شما به چه صورت تحقق می یابد؟; در ذهن شما چه می‌گذرد؟; چگونه ناخودآگاه شما شکل میگیره؟; باورها و عینیت یافتن ذهنیات شما; رابطه دنیا و باورهایی که داریم; ۲تمرین شگفت انگیز برای شناخت ذهنیات و واقعیت های زندگی; بهترین امتیاز زندگی شما چیست؟; رو با هم بررسی کردیم.

چگونه ناخودآگاه شما شکل میگیره؟

در خودآگاه ذهنمون ما همواره میایم ورودی‌های رو به قسمت ناخودآگاه میدیم در واقع ما در قسمت خودآگاهمون میایم یک پل ایجاد می‌کنیم بین ناخودآگاه،

و اون ورودی‌های که در زندگی داریم و بر اثر همین ورودی‌ها این قسمت ناخودآگاه ما شکل میگیره و ذهنیات شما کم کم تبدیل به ناخوداگاه شما میشه.

و ذهنیات شما باعث میشه که واقعیت‌هایی رو تجربه کنیم که با قسمت ناخودآگاه ما تطابق داره اما در ذهن ما مهمترین قسمتی که ما داریم که باعث میشه،

واقعیت‌های زندگی ما به وجود بیاد باورهایه که در ذهنمون داریم و اونارو قبول کردیم.

Mindset 01 - قانون عینیت یافتن ذهنیات شما - در آموزش قانون عینیت یافتن ذهنیات شما به مباحثی همچون: عینیت یافتن ذهنیات شما به چه صورت تحقق می یابد؟; در ذهن شما چه می‌گذرد؟; چگونه ناخودآگاه شما شکل میگیره؟; باورها و عینیت یافتن ذهنیات شما; رابطه دنیا و باورهایی که داریم; ۲تمرین شگفت انگیز برای شناخت ذهنیات و واقعیت های زندگی; بهترین امتیاز زندگی شما چیست؟; رو با هم بررسی کردیم.

باورها و عینیت یافتن ذهنیات شما:

ذهن ما بیشتر شبیه یک بایگانی میمونه که در درون بایگانی بر اساس افکار و ورودی‌های که داریم میایم یک ساختار رو شکل میدیم،

واین ساختار کاملاً انعطاف پذیر و قابل تغییر است و همین موضوع باعث میشه که ما خوشحال بشیم چون با تغییر این ساختار ما میتونیم واقعیت‌های زندگی خودمون رو تغییر بدیم.

برای دریافت رایگان آموزش کلیک نمایید
پذیرش واقعیت های زندگی شما

حالا اصل این ساختار رو باورهای که ما داریم شکل میده و وقتی یک باور رو در این ساختار داشته باشیم و اون رو قبول کنیم باعث میشه که در زندگیمون اون رو تجربه کنیم،

و این یک رابطه‌ای که بین ذهن، باور و دنیای ما وجود داره که میخوایم رابطه دنیا و باورها رو بررسی کنیم.

Mindset 02 - قانون عینیت یافتن ذهنیات شما - در آموزش قانون عینیت یافتن ذهنیات شما به مباحثی همچون: عینیت یافتن ذهنیات شما به چه صورت تحقق می یابد؟; در ذهن شما چه می‌گذرد؟; چگونه ناخودآگاه شما شکل میگیره؟; باورها و عینیت یافتن ذهنیات شما; رابطه دنیا و باورهایی که داریم; ۲تمرین شگفت انگیز برای شناخت ذهنیات و واقعیت های زندگی; بهترین امتیاز زندگی شما چیست؟; رو با هم بررسی کردیم.

رابطه دنیا و باورهایی که داریم:

باور کنید که دنیایی که ما داریم داخل اون زندگی می‌کنیم یک دنیایی کاملاً قانومنده و یکی از محکم‌ترین قانون‌های که این دنیا داره اینه که ما همواره،

بازخورد باورهای که داریم رو دریافت می‌کنیم و واقعیت‌های که ما در زندگی داریم یک رابطه کاملاً مستقیم با باورهای که داریم داره،

در واقع ما در مرحله اول میایم یک باور رو می‌سازیم و بعد از ساختن اون باور در مرحله بعدی اون رو در زندگیمون تجربه می‌کنیم.

Mindset 09 - قانون عینیت یافتن ذهنیات شما - در آموزش قانون عینیت یافتن ذهنیات شما به مباحثی همچون: عینیت یافتن ذهنیات شما به چه صورت تحقق می یابد؟; در ذهن شما چه می‌گذرد؟; چگونه ناخودآگاه شما شکل میگیره؟; باورها و عینیت یافتن ذهنیات شما; رابطه دنیا و باورهایی که داریم; ۲تمرین شگفت انگیز برای شناخت ذهنیات و واقعیت های زندگی; بهترین امتیاز زندگی شما چیست؟; رو با هم بررسی کردیم.

پس دنیا قبل از اینکه بیاد یک موضوع رو در زندگیمون به واقعیت تبدیل کنه میاد ببینه که آیا ما اونارو در زندگیمون قبول داریم یا نداریم و این ما هستیم که با انتخاب‌ها،

و ورودی‌های که داریم این باورهای رو شکل میدیم که در آموزش‌ باور ، باور مثبت، ایجاد باور مثبت  به این موضوع اشاره کردیم.

برای دریافت رایگان آموزش کلیک نمایید
باور مثبت تنها راه دست یافتن به خواسته ها

Mindset 04 - قانون عینیت یافتن ذهنیات شما - در آموزش قانون عینیت یافتن ذهنیات شما به مباحثی همچون: عینیت یافتن ذهنیات شما به چه صورت تحقق می یابد؟; در ذهن شما چه می‌گذرد؟; چگونه ناخودآگاه شما شکل میگیره؟; باورها و عینیت یافتن ذهنیات شما; رابطه دنیا و باورهایی که داریم; ۲تمرین شگفت انگیز برای شناخت ذهنیات و واقعیت های زندگی; بهترین امتیاز زندگی شما چیست؟; رو با هم بررسی کردیم.

۲تمرین شگفت انگیز برای شناخت ذهنیات و واقعیت های زندگی:

در زندگی به این موضوع فکر کنین که کجاها ما اول یک موضوع رو باور کردیم بعد اون موضوع در زندگیمون به واقعیت تبدیل شده است؟

واقعیت‌های زندگیمون چقدر با باورهای که داریم تطابقت داره (این باورها میتونه باورهای مثبت و منفی باشه)؟

به این دو سؤال که در قالب تمرین به شما ارائه دادیم فکر کنید و جواب‌های کاملاً درستی رو براش در نظر بگیرید چوون باعث میشه که به درک درست،

و شناخت بهتری از این رابطه برسیم و بدونیم ذهنیات ما حول چه محورهایی می چرخه.

Mindset 05 - قانون عینیت یافتن ذهنیات شما - در آموزش قانون عینیت یافتن ذهنیات شما به مباحثی همچون: عینیت یافتن ذهنیات شما به چه صورت تحقق می یابد؟; در ذهن شما چه می‌گذرد؟; چگونه ناخودآگاه شما شکل میگیره؟; باورها و عینیت یافتن ذهنیات شما; رابطه دنیا و باورهایی که داریم; ۲تمرین شگفت انگیز برای شناخت ذهنیات و واقعیت های زندگی; بهترین امتیاز زندگی شما چیست؟; رو با هم بررسی کردیم.

بهترین امتیاز زندگی شما چیست؟

اینکه ما در دنیای زندگی می‌کنیم که همواره در حال دریافت اون مواردی هستیم که در ذهنمون اونارو باور داریم بهترین امتیازیه که ما در زندگی داریم،

شاید این سؤال برای شما شکل بگیره که چرا؟ وقتی ما بدونیم که دنیا به چه صورتی کار میکنه و ما میتونیم با تغییر کردن این واقعیت‌ها رو به نفع خودمون برگردونیم،

بهترین امتیاز نیست، اینکه ما میتونیم در روند و مسیر زندگیمون تغییرات درست و پایه‌ای رو ایجاد کنیم بهترین امتیاز نیست؟

یک لحظه به این موضوع فکر کنیم که ما در دنیایی زندگی می‌کردیم که هیچ ساختار و قانون خاصی نداشت اونوقت چطور میتونستیم در زندگی به سمت خواسته هامون حرکت کنیم؟

اینکه معلوم نبود ما چطور واقعیت‌های زندگیمون رو به وجود میاریم؟ و چقدر خوبه که ما میتونیم در زندگی اون چیزی رو تجربه کنیم که در ذهنمون داریم و اون رو باور داریم.

Mindset 06 - قانون عینیت یافتن ذهنیات شما - در آموزش قانون عینیت یافتن ذهنیات شما به مباحثی همچون: عینیت یافتن ذهنیات شما به چه صورت تحقق می یابد؟; در ذهن شما چه می‌گذرد؟; چگونه ناخودآگاه شما شکل میگیره؟; باورها و عینیت یافتن ذهنیات شما; رابطه دنیا و باورهایی که داریم; ۲تمرین شگفت انگیز برای شناخت ذهنیات و واقعیت های زندگی; بهترین امتیاز زندگی شما چیست؟; رو با هم بررسی کردیم.

جمع بندی آموزش و کلام پایانی:

اینقدری این موضوعات سادس که ما خیلی وقت‌ها نمیخوایم اونارو باور کنیم وما یاد گرفتیم که بایستی دنبال پیچیدگی باشیم و باور کنید داخل این دنیا پیچیدگی وجود نداره،

و دارای یک ساختار منظمه که یکی از همین ساختارهای منظم اینه که واقعیت‌ها رو به این صورت در زندگیمون تجربه می‌کنم.

Mindset 07 - قانون عینیت یافتن ذهنیات شما - در آموزش قانون عینیت یافتن ذهنیات شما به مباحثی همچون: عینیت یافتن ذهنیات شما به چه صورت تحقق می یابد؟; در ذهن شما چه می‌گذرد؟; چگونه ناخودآگاه شما شکل میگیره؟; باورها و عینیت یافتن ذهنیات شما; رابطه دنیا و باورهایی که داریم; ۲تمرین شگفت انگیز برای شناخت ذهنیات و واقعیت های زندگی; بهترین امتیاز زندگی شما چیست؟; رو با هم بررسی کردیم.

به موردها و نکته‌های که گفته میشه فکر کنید و بعد از اینکه با فکر پیش رفتید تصمیم بگیرید که میخواید این موضوع رو باور کنید و پیاده سازی کنید یا نه؟

بهترین تصمیمی که هر کسی میتونه بگیره اینه که با مسیر دنیا هم مسیر بشه و هم مسیر شدن با این دنیا به این صورته که ساختار و قانون‌های که داره رو قبول کنیم.

امیدوارم با درک بهتری واقعیت‌های زندگی رو انتخاب کنیم منتظر دیدگاه‌های ارزشمندتون هستیم و به خدا میسپاریمتون
دوستتون داریم
در پناه حق
یاحق.

جدیدترین آموزش های رایگان بروزرسانی شده…

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.