جدیدترین ها

eye and ocular 00 - صفحه نخست سایت آکادمی مجازی باور مثبت - آکادمی مجازی باور مثبت بهترین پایگاه آموزشی در حوزه ی: توحید،یکتاپرستی، عزت نفس،اعتماد به نفس،خودشناسی،هدف گذاری،درونی ارزشمند،قانون جذب و... فعالیت می کند.

چگونه چشم و هم چشمی نکنیم؟

در آموزش چگونه چشم و هم چشمی نکنیم به تاثیرات و عواقب چشم وهمچشمی در جوانب مثبت و منفی، همچنین از نگاه قرآن کریم دلایل این امر رو بررسی میکنیم.

سال 99 سال خودباوری

در آموزش سال ۹۹ به تغییرات مهمی که درین سال باید برای خودمون و زندگیمون ایجاد کنیم و یه نگاهی به سالی که گذشت بررسی میکنیم.

 آموزش های کلیدی

thanksgiving 007 - صفحه نخست سایت آکادمی مجازی باور مثبت - آکادمی مجازی باور مثبت بهترین پایگاه آموزشی در حوزه ی: توحید،یکتاپرستی، عزت نفس،اعتماد به نفس،خودشناسی،هدف گذاری،درونی ارزشمند،قانون جذب و... فعالیت می کند.

سپاسگزاری

در آموزش سپاسگزاری به اینکه چطور سپاسگزاری کنیم و در زندگی سپاسگزار باشیم و سپاسگزاری از منظر قرآن کریم رو بررسی میکنیم

believeeee - صفحه نخست سایت آکادمی مجازی باور مثبت - آکادمی مجازی باور مثبت بهترین پایگاه آموزشی در حوزه ی: توحید،یکتاپرستی، عزت نفس،اعتماد به نفس،خودشناسی،هدف گذاری،درونی ارزشمند،قانون جذب و... فعالیت می کند.

باور مثبت

در آموزش باور مثبت به چگونه باور روی زندگی شما تاثیر میگذارد؟ بررسی معنای باور در لغت، چگونگی ساخت باورهای مثبت

هدف

در آموزش هدف به مباحث هدف مهمترین رکن زندگی شما، چقدر در زندگی اهدافمون رو باور داریم؟ یادبگیریم با هدف زندگی کنیم

change - صفحه نخست سایت آکادمی مجازی باور مثبت - آکادمی مجازی باور مثبت بهترین پایگاه آموزشی در حوزه ی: توحید،یکتاپرستی، عزت نفس،اعتماد به نفس،خودشناسی،هدف گذاری،درونی ارزشمند،قانون جذب و... فعالیت می کند.

تغییر

در آموزش تغییر به مباحث تغییر یعنی چی؟ چطور میتونیم تغییر کنیم و به موفقیت برسیم؟ و زندگی عالی داشته باشیم، فواید و نتایج تغییر

 کارگاه آنلاین

  • control khashm workshop000 - صفحه نخست سایت آکادمی مجازی باور مثبت - آکادمی مجازی باور مثبت بهترین پایگاه آموزشی در حوزه ی: توحید،یکتاپرستی، عزت نفس،اعتماد به نفس،خودشناسی،هدف گذاری،درونی ارزشمند،قانون جذب و... فعالیت می کند.

کارگاه آنلاین کنترل خشم

کنترل خشم و عصبانیت مسئله بسیار حیاتی در زندگی ما و خشم یکی از احساسات درونی ما انسان ها است…

  • hope workshop - صفحه نخست سایت آکادمی مجازی باور مثبت - آکادمی مجازی باور مثبت بهترین پایگاه آموزشی در حوزه ی: توحید،یکتاپرستی، عزت نفس،اعتماد به نفس،خودشناسی،هدف گذاری،درونی ارزشمند،قانون جذب و... فعالیت می کند.

کارگاه آنلاین امید در زندگی

امید هر انسانی رو زنده نگه میداره و ناامیدی باعث میشه یک انسان در یک روند نزولی قرار بگیره

  • control mind0 - صفحه نخست سایت آکادمی مجازی باور مثبت - آکادمی مجازی باور مثبت بهترین پایگاه آموزشی در حوزه ی: توحید،یکتاپرستی، عزت نفس،اعتماد به نفس،خودشناسی،هدف گذاری،درونی ارزشمند،قانون جذب و... فعالیت می کند.

کارگاه آنلاین کنترل ذهن

آگاه شدن از ساختار ذهن باعث میشه که ما بتونیم از قدرت ذهنمون برای ساختن زندگی کمک بگیریم

  • online workshop0 - صفحه نخست سایت آکادمی مجازی باور مثبت - آکادمی مجازی باور مثبت بهترین پایگاه آموزشی در حوزه ی: توحید،یکتاپرستی، عزت نفس،اعتماد به نفس،خودشناسی،هدف گذاری،درونی ارزشمند،قانون جذب و... فعالیت می کند.

کارگاه آنلاین مدیریت احساسات

با یادگیری راهکارهایی عملی برای کنترل احساساتمون، در مسیر درست همواره قدم برمیداریم

دوره های آموزشی

  • Self esteem10 1 - صفحه نخست سایت آکادمی مجازی باور مثبت - آکادمی مجازی باور مثبت بهترین پایگاه آموزشی در حوزه ی: توحید،یکتاپرستی، عزت نفس،اعتماد به نفس،خودشناسی،هدف گذاری،درونی ارزشمند،قانون جذب و... فعالیت می کند.

عزت نفس و اعتماد به نفس

در دنیایی که انسان‌ها بر اساس ارزش هاشون دسته‌بندی میشن عزت نفس و اعتماد به نفس بسیار حائز اهمیته

  • hadaf p - صفحه نخست سایت آکادمی مجازی باور مثبت - آکادمی مجازی باور مثبت بهترین پایگاه آموزشی در حوزه ی: توحید،یکتاپرستی، عزت نفس،اعتماد به نفس،خودشناسی،هدف گذاری،درونی ارزشمند،قانون جذب و... فعالیت می کند.

هدف گذاری

تمام تلاش انسان در زندگی برای بهبود شرایط رسیدن به اهداف است که درین محصول توضیح داده میشه

  • takamol11 - صفحه نخست سایت آکادمی مجازی باور مثبت - آکادمی مجازی باور مثبت بهترین پایگاه آموزشی در حوزه ی: توحید،یکتاپرستی، عزت نفس،اعتماد به نفس،خودشناسی،هدف گذاری،درونی ارزشمند،قانون جذب و... فعالیت می کند.

قانون تکامل

برای اینکه به خواسته هامون برسیم باید قانون تکامل رو رعایت کنیم تا در مسیر منحرف نشیم و تاوانای سنگین ندیم

  • Invaluable inner with monotheistic beliefs 011 - صفحه نخست سایت آکادمی مجازی باور مثبت - آکادمی مجازی باور مثبت بهترین پایگاه آموزشی در حوزه ی: توحید،یکتاپرستی، عزت نفس،اعتماد به نفس،خودشناسی،هدف گذاری،درونی ارزشمند،قانون جذب و... فعالیت می کند.

درونی ارزشمند

برای اینکه شخصیتی ارزشمند بسازیم باید اصولی رو در خودمون به وجود بیاریم که درین دوره بیان میکنیم

دلگوش ها

intellect6 - صفحه نخست سایت آکادمی مجازی باور مثبت - آکادمی مجازی باور مثبت بهترین پایگاه آموزشی در حوزه ی: توحید،یکتاپرستی، عزت نفس،اعتماد به نفس،خودشناسی،هدف گذاری،درونی ارزشمند،قانون جذب و... فعالیت می کند.

فواید ذهن آگاهی چیست؟

در دلگوش فواید ذهن آگاهی چیست به مباحث بسیار اساسی زندگی انسان که همون ذهنش میشه و آگاهی و شناخت از ذهن رو باهم به صورت تخصصی بررسی میکنیم.

NEW00 - صفحه نخست سایت آکادمی مجازی باور مثبت - آکادمی مجازی باور مثبت بهترین پایگاه آموزشی در حوزه ی: توحید،یکتاپرستی، عزت نفس،اعتماد به نفس،خودشناسی،هدف گذاری،درونی ارزشمند،قانون جذب و... فعالیت می کند.

فرصتی نو برای تازه شدن

در دلگوش فرصتی نو برای تازه شدن به دیدن فرصت های زندگی و نحوه برخورد با مسائل و فرصتهای پیش رو باهم بررسی میکنیم و به آگاهی های جدید میرسیم.

دخالت در زندگی دیگران

چالش‌هایی که در زندگی می‌بینیم یا بهشون برخورد داریم رو با شما در میون بزاریم تا بتونیم توی دل دلگوش دخالت در زندگی دیگران نکاتو دریافت کنیم.

جنبه خوب زندگی

در دلگوش جنبه مثبت زندگی به اینکه ما به نکات مثبت زندگیمون توجه کنیم و درباره اونها صحبت کنیم و به اتفاقات ناخواسته توجهی نشون ندیم میپردازیم.

کلیپ های آموزشی

زندگی را زندگی کن

در کلیپ آموزشی زندگی را زندگی کن شمارو به زندگی کردن درست و بزرگ شدن در زندگی دعوت میکنیم و با شعری زیبا شما به احساس بهتری خواهید رسید.

مسیر زندگی

مسیر زندگی همه‌ی آدما یه وجه اشتراک داره اونم فراموش کاریه آره آدما فراموش کارن، آدما خیلی راحت آرامش رو فراموش میکنن که زنده هستن.

من کی هستم؟

من همواره این سوال رو از خودم میپرسم من کی هستم و قراره به کجا برسم و آیا به اون شخصی که توی ذهنم ساختمش و فکر میکنم نزدیکم یا نه خیلی فاصله دارم؟

کاری که عاشقشی

کاری که عاشقشی رو انجام بده هر آدمی برای یک کاری ساخته شده و کاری که من و تو براش ساخته شدیم کاریه که عاشقشیم و دوستش داریم رو انجام بدیم.

داستان تولد آکادمی مجازی باور مثبت

هستهٔ مرکزی تیم آکادمی مجازی باور مثبت در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۴ متشکل از آقایان سجاد عبدلی و حامد رضایی کار خودش رو آغاز کرد با هدف خودشناسی و توحید و روانشناسی موفقیت و دستیابی به ثروت، درین راستا در سمینارهای مختلف موفقیت و بازاریابی فروش شرکت کرده و بیش از ۳۰۰ جلد کتاب در حوزه موفقیت خوانده و همچنین در زمینهٔ توحید و عرفان بیش از ۸۰۰ جلد کتاب رو مورد تحقیق و بررسی قرار داده و درین راستا دوره‌های nlp, na رو گذرانده و در مورد قوانین کیهانی در جهان هستی و مطابقت آن با قرآن کریم و استخراج قوانین ازین گنجینه …

چرا آکادمی مجازی باور مثبت؟

fal cow positivebelieve 80x80 - فوتر سایت - از بخش فوتر میتونید با آموزش ها و منابع مهم آکادمی مجازی باور مثبت ارتباط برقرار کنید و در سریعترین زمان ممکن به آموزش های مهم دست یابید و سوالات خودتون رو میتونید با ما در میان بزارید.پشتیبانی 24 ساعته

fal cow positivebelieve 80x80 - فوتر سایت - از بخش فوتر میتونید با آموزش ها و منابع مهم آکادمی مجازی باور مثبت ارتباط برقرار کنید و در سریعترین زمان ممکن به آموزش های مهم دست یابید و سوالات خودتون رو میتونید با ما در میان بزارید.دریافت آپدیت های رایگان محصولات

fal cow positivebelieve 80x80 - فوتر سایت - از بخش فوتر میتونید با آموزش ها و منابع مهم آکادمی مجازی باور مثبت ارتباط برقرار کنید و در سریعترین زمان ممکن به آموزش های مهم دست یابید و سوالات خودتون رو میتونید با ما در میان بزارید.گارانتی بازگشت وجه در صورت نارضایتی

fal cow positivebelieve 80x80 - فوتر سایت - از بخش فوتر میتونید با آموزش ها و منابع مهم آکادمی مجازی باور مثبت ارتباط برقرار کنید و در سریعترین زمان ممکن به آموزش های مهم دست یابید و سوالات خودتون رو میتونید با ما در میان بزارید.داشتن مربی همراه به مدت یکماه از خرید محصول

fal cow positivebelieve 80x80 - فوتر سایت - از بخش فوتر میتونید با آموزش ها و منابع مهم آکادمی مجازی باور مثبت ارتباط برقرار کنید و در سریعترین زمان ممکن به آموزش های مهم دست یابید و سوالات خودتون رو میتونید با ما در میان بزارید.ساده سازی مفاهیم پیچیده موفقیت به بیانی ساده

ثبت تام و عضویت در سایت کاملا رایگان می باشد و تموم محصولات و آموزش های آکادمی مجازی باور مثبت درین سایت pba1.com ارائه میشه برای راهنمایی بیشتر و همچنین مشاوره تخصصی میتونین از طریق زیر تماس بگیرید و با ما در ارتباط باشید:

موبایل: ۰۹۳۸۴۱۶۶۰۰۵۰۹۱۹۹۶۸۵۰۱۳

ایمیل: info[at]pba1.com

آموزش های کلیدی