چکیده این آموزش

در آموزش راز موفقیت و آرامش به مباحث زیر می پردازیم:

 • راه رسیدن به موفقیت و آرامش
 • بررسی انتظار نتیجه زودرس
 • همه چیز آرام آرام اتفاق میوفته
 • اقدام در مسیر موفقیت از دیدگاه عطار نیشابوری
 • موندن در مسیر موفقیت یعنی چی؟
secret success and tranquility7 - راز موفقیت و آرامش - در آموزش راز موفقیت و آرامش به مباحث زیر می پردازیم:راه رسیدن به موفقیت و آرامش، بررسی انتظار نتیجه زودرس، همه چیز آرام آرام اتفاق میوفته، اقدام در مسیر موفقیت از دیدگاه عطار نیشابوری، موندن در مسیر موفقیت یعنی چی؟

راه رسیدن به موفقیت و آرامش

موردی که امروز میخوایم باهم در مورد راز اصلی موفقیت و آرامش صحبت کنیم و شاید جوای سوال خیلی از کسایی باشه که میخوان به نتایجی که میخوان در زندگی برسن یک نکتس در مورد مسیری که در حال طی کردنش هستیم یا میخوام شروع کنیم به رفتنش ،به موفقیت و آرامش برسیم و زندگی پر از موفقیت و آرامش رو  در مسیر همراه خودمون داشته باشیم.

توضیحات استاد رضایی در مورد فایل آموزشی راز موفقیت و آرامش رو میتونید از طریق پلیر زیر بشنوید و لذت ببرید:

 

secret success and tranquility 02 - راز موفقیت و آرامش - در آموزش راز موفقیت و آرامش به مباحث زیر می پردازیم:راه رسیدن به موفقیت و آرامش، بررسی انتظار نتیجه زودرس، همه چیز آرام آرام اتفاق میوفته، اقدام در مسیر موفقیت از دیدگاه عطار نیشابوری، موندن در مسیر موفقیت یعنی چی؟

بررسی انتظار نتیجه زودرس:

همیشه در هر مسیری که وارد اون میشم همراه با شروع کردنش یک اشتباه هم با اون شروع ما،شروع میشه و اون اشتباه اینه که میخوایم،

زود نتیجه بگیریم بله درست شنیدید این یک اشتباهه چرا؟ وقتی که شروع میکنیم و اون شروعی که ما داریم بسته به یک کتاب یا یک آموزشه،

ما میخوایم اون نتایجی رو بگیریم که اون شخص گرفته و با این کار از موفقیت و آرامش فاصله میگیرم؛ ‌همه چیز از فکر آغاز میشود،

فکر ما تبدیل به احساس میشود و احساس در ما موجب بروزیک رفتار میشود و این رفتار، ما را به نتیجه میرساند،

پس فکرتان را زیبا کنید تا درهای موفقیت و آرامش باز بشن و موفقیت و آرامش وارد زندگیتون بشن.secret success and tranquility 01 - راز موفقیت و آرامش - در آموزش راز موفقیت و آرامش به مباحث زیر می پردازیم:راه رسیدن به موفقیت و آرامش، بررسی انتظار نتیجه زودرس، همه چیز آرام آرام اتفاق میوفته، اقدام در مسیر موفقیت از دیدگاه عطار نیشابوری، موندن در مسیر موفقیت یعنی چی؟

همه چیز آرام آرام اتفاق میوفته

همیشه در این مسیر باید این نکته یادمون باشه که اون نتایج به دلیلی آرام آرام طی کردن مسیر و موندن در مسیر بوده که اون شخص طی کرده،

و دقیقا نکته ای که میخوام در این آموزش موفقیت و آرامش بررسی کنیم همین مورده موندن در مسیر اما قبلش به این اشتباه بپردازیم.

هر چیزی که ما در زندگی اون انسان های که دوست داریم ما هم مثل اونا باشیم میبینم به دلیل پذیرفتن اون زندگی به معنای واقعی،

و گرفتن نتایج کوچک و ادامه دادن مسیری بود که داخل موندن ،مثبت زندگی کردن و تغییر کردن برای یک روز یا دو روز نیست این یه سبک زندگیه، و تا زمانی که ما این سبک زندگی رو یاد نگیریم داخل اون اشتباه میمونیم.

secret success and tranquility 06 - راز موفقیت و آرامش - در آموزش راز موفقیت و آرامش به مباحث زیر می پردازیم:راه رسیدن به موفقیت و آرامش، بررسی انتظار نتیجه زودرس، همه چیز آرام آرام اتفاق میوفته، اقدام در مسیر موفقیت از دیدگاه عطار نیشابوری، موندن در مسیر موفقیت یعنی چی؟

اقدام در مسیر موفقیت از دیدگاه عطار نیشابوری

پس در این مسیر منتظر نتایج یهویی یا عجیب غریب نباش و وارد مسیر شو نتایج و مسیر های دیگه ای بهت گفته میشه یاد یه شعر از عطار افتادم که دوست دارم برای این قسمت از اون استفاده کنم.

ای مرد رونده مرد بیچاره مباش
از خویش مشو برون و آواره مباش
در باطن خویش کن سفر چون مردان

اهل نظری ، تو اهل نظاره مباش
گر مرد رهی میان خون باید رفت
صد بادیه را به یک زمان باید رفتsecret success and tranquility 13 - راز موفقیت و آرامش - در آموزش راز موفقیت و آرامش به مباحث زیر می پردازیم:راه رسیدن به موفقیت و آرامش، بررسی انتظار نتیجه زودرس، همه چیز آرام آرام اتفاق میوفته، اقدام در مسیر موفقیت از دیدگاه عطار نیشابوری، موندن در مسیر موفقیت یعنی چی؟

گر می خواهی که راهت انجام دهد
منزل همه در درون جان باید رفت

گر مرد رهی میان خون باید رفت
از پای فتاده سر نگون باید رفت

تو پای در راه بنه و هیچ مپرس
خود راه بگویدت که چون باید رفت

اول وارد مسیر شیم، اول یه سری کار هارو شروع کنیم بعد منتظر نتایجی باشیم برابر با همون شروعی که داریم و مهم تر از همه داخل مسیر بمونیم.

secret success and tranquility 03 - راز موفقیت و آرامش - در آموزش راز موفقیت و آرامش به مباحث زیر می پردازیم:راه رسیدن به موفقیت و آرامش، بررسی انتظار نتیجه زودرس، همه چیز آرام آرام اتفاق میوفته، اقدام در مسیر موفقیت از دیدگاه عطار نیشابوری، موندن در مسیر موفقیت یعنی چی؟

موندن در مسیر موفقیت یعنی چی؟

وقتی میایم یه نگاه به این موضوع میکنیم میبینم نتایجی که ما در مسیر زندگیمون داریم میگیریم به دلیل کاراهای که همیشه،

و هر روز اونارو انجام میدیم نه کارایی که ما بعضی مواقع انجام میدیم و به درصد های نسبی موفقیت و آرامش دست پیدا میکنیم اما همیشگی نیست.

گفتم خیلی از کسایی که وارد حیطه موفقیت و خود شناسی میشن فکر میکنن این مسیر یه مسیریه که با یکی دوبار انجام دادن،

میشه اون نتایجی که مد نظرمونه رو بگیریم و موفقیت و آرامش رو برای همیشه بدست میارن، اما اینو همین حالا و برای همیشه درک کنیم،

که موندن در مسیری که ما هستیم نتایج رو به وجود میاره و با ادامه دادن این نتایج ادامه پیدا میکنن و هر بار این نتایج بزرگ و بزرگ تر میشن،

پس مسیر مثبت اندیشی و تغییر یک مسیری نیست که خیلی ها شاید اون رو یه توهم بدونن بلکه این ماییم که فکر میکنیم،

دنیا باید سریع با همون یک بار یا گٌه گداری که تغییر میکنیم نتایج رو به وجود میاره، دلیل این نگاه بر میگرده به درک نکردن ما،

از دنیای که داریم داخلش زندگی میکنم که اول میایم یه نگاهی به ساز و کار دنیای میندازیم بعد این موضوع رو باهم بررسی میکنیم.

secret success and tranquility 04 - راز موفقیت و آرامش - در آموزش راز موفقیت و آرامش به مباحث زیر می پردازیم:راه رسیدن به موفقیت و آرامش، بررسی انتظار نتیجه زودرس، همه چیز آرام آرام اتفاق میوفته، اقدام در مسیر موفقیت از دیدگاه عطار نیشابوری، موندن در مسیر موفقیت یعنی چی؟

شگفتی درک، ساز و کار دنیا:

برای این مورد من همیشه از دوستانی که در این مورد دوست دارن درک بهتری از دنیا پیدا کنن یه سوال میپرسم و اون سوال اینه :

وقتی ما وارد اداره یا هر سازمانی میشیم خب یه اون مکان به دلیل یک سری فعالیت های مشخص و منظم برای پیش بردن،

یه هدفی داخل اون مکان فعالیت میکنن و جایی که نظم باشه تنها دلیلش وجود یک چیزه و اون قانونه،

حالا ما داخل دنیای داریم زندگی میکنیم که نظم رو توی همه جنبه هاش میشه دید خب پس حتما دلیلش وجود قانونه؟

وقتی این سوال رو میپرسم همه جواب ها به بله ختم میشه، پس میبینم که دنیای که ما داریم داخلش زندگی میکنیم جدای از هر نگاه اعتقادی که هست دارای قانونه،

secret success and tranquility 05 - راز موفقیت و آرامش - در آموزش راز موفقیت و آرامش به مباحث زیر می پردازیم:راه رسیدن به موفقیت و آرامش، بررسی انتظار نتیجه زودرس، همه چیز آرام آرام اتفاق میوفته، اقدام در مسیر موفقیت از دیدگاه عطار نیشابوری، موندن در مسیر موفقیت یعنی چی؟

آثار شناخت قوانین جهان هستی

وقتی که ما این قوانین رو ندونیم که نمیتونیم اونارو رعایت کنیم و رعایت نکردن اونا میشه جریمه که برای سری بعد اونو رعایت کنیم،

اما باز هم خیلی ها نمیخوان این رو درک کنن و قبول کنن تا به موفقیت و آرامش برسن، حالا یکی از اون ساز و کارها و قوانینی که هست،

اینه که دنیا میاد به افکار غالب و باور های که درون تو هست پاسخ میده نه به جرقه های ریزی که گهگداری اون رو میزنی،

وقتی ما در تاریکی هستیم نمیتونیم با جرقه جلوی خودمون رو روشن کنیم پس احتمال خطا هست اما وقتی مه یک مشعل رو توی دستمون بگیریم، میتونیم اون مسیر رو خیلی با دید باز تر بریم و اطرافمونو روشن و واضح ببنیم.

موندن در مسیر داخل این دنیا مثل همون مشعل در تاریکیه و اونجاس که میشه حرکت کرد و آرام آرام نتیجه رو به وجود آورد.

خوب بخاطر بسپارید موفقیت و آرامش و پیشرفت ، نتیجه تشخیص درست است تشخیص درست ، نتیجه تجربه است،

و تجربه نیز اغلب نتیجه تشخیص نادرست است. برای درک بیشتر از قوانینی که هست آموزش های دیگه داخل سایت آکادمی باور مثبت ،

رو گوش بدین تا بیشتر این موضوع رو درک کنیم اما امیدوارم توی این قسمت تونسته باشم اون منظوری که مد نظرم هست رو واضح و شفاف رسونده باشم.

secret success and tranquility 07 - راز موفقیت و آرامش - در آموزش راز موفقیت و آرامش به مباحث زیر می پردازیم:راه رسیدن به موفقیت و آرامش، بررسی انتظار نتیجه زودرس، همه چیز آرام آرام اتفاق میوفته، اقدام در مسیر موفقیت از دیدگاه عطار نیشابوری، موندن در مسیر موفقیت یعنی چی؟

چگونه در مسیر موفقیت بمونیم؟

حالا که درک کردیم نتایج ما به دلیل موندن در مسیره شاید این سوال شکل بگیره ما چطور باید در این مسیر بمونیم؟ تا موفقیت و آرامش سراغم بیاد.

توی آموزش ها بارها به این موضوع اشاره کردم که هر روز برای رشد خودتون و برداشتن یه قدم مثبت در زندگی وقت بذارین تا آروم آروم موفقیت و آرامش سراغ شما بیاد،

همین کاری که شاید خیلی ها راحت از کنارش رد میشن دقیقا جواب موندن در مسیره دوستان اینو باهم همین حالا درک کنیم موفقیت و آرامش و خودشناسی یک سبک زندگیه نه یک رفتار.

خیلی ها میان اینارو باهم قاطی میکنن ما باید سبک زندگیمون رو تغییر بدیم و این با موندن در مسیر و انجام کارهای روزانه صورت میگیره،

یه جایی یه جمله جالبی خوندم نوشته بود اگه یک هفته از مسیری که میخوای داخلش موفق شی دور بمونی مثل اینه که دوباره باید از اول شروع کنی،

secret success and tranquility 08 - راز موفقیت و آرامش - در آموزش راز موفقیت و آرامش به مباحث زیر می پردازیم:راه رسیدن به موفقیت و آرامش، بررسی انتظار نتیجه زودرس، همه چیز آرام آرام اتفاق میوفته، اقدام در مسیر موفقیت از دیدگاه عطار نیشابوری، موندن در مسیر موفقیت یعنی چی؟

پس برای موندن در مسیر هر روز به رشد دادن خودتون و حرکت به سمت چیزهای که میخواین اختصاص بدین درک همین موضوع خیلی میتونه به بزرگ تر شدن و موفق تر شدن شما کمک کنه ،

اینو رو هم درک کنیم که این مواردی که گفته شد در همه شرایط هست این نیست که یه روز بیایم بگیم حالا امروز حالشو ندارم یا وقتشو ندارم تمام وقت شما و حال زندگیتون برای سبک زندگیتونه.

این هم یه سبک داخل زندگیمون هست اینو بهش میگن ثبات شخصی که ما یک آموزش کامل درین رابطه داریم و شما میتونین روی دریافت آموزش کلیک کنین و این آموزش هم دنبال کنین.

برای دریافت رایگان آموزش کلیک نمایید
ثبات شخصی مهم ترین رکن موفقیت

secret success and tranquility 16 - راز موفقیت و آرامش - در آموزش راز موفقیت و آرامش به مباحث زیر می پردازیم:راه رسیدن به موفقیت و آرامش، بررسی انتظار نتیجه زودرس، همه چیز آرام آرام اتفاق میوفته، اقدام در مسیر موفقیت از دیدگاه عطار نیشابوری، موندن در مسیر موفقیت یعنی چی؟

بررسی در مسیر موفقیت و آرامش ماندن:

از همین لحظه ای که این آموزش راز موفقیت و آرامش رو، یا دارین میخونین یا دارین گوش میدین این موضوع رو باهم ثبت میکنیم که وضعیت الان زندگی من چیه؟

من کجا زندگیم هستم؟ چه چیز های رو دارم و چه چیز های رو ندارم؟ چقد در زندگیم موفقیت و آرامش وجود داره؟ وقتی این هارو از همین حالا بدونیم،

و وقتی یک ماه از شروع ما گذشت و بیایم به این نوشته ها نگاه کنیم میبینم چه نتایج عالی رو به دست آوردیم و اون وقت میتونیم قدرت در مسیر موندن رو درک کنیم.

secret success and tranquility 09 - راز موفقیت و آرامش - در آموزش راز موفقیت و آرامش به مباحث زیر می پردازیم:راه رسیدن به موفقیت و آرامش، بررسی انتظار نتیجه زودرس، همه چیز آرام آرام اتفاق میوفته، اقدام در مسیر موفقیت از دیدگاه عطار نیشابوری، موندن در مسیر موفقیت یعنی چی؟

نتیجه ی موندن در مسیر موفقیت در آکادمی مجازی باور مثبت

وقتی که ما ۱۵ اسفند بطور رسمی سایت رو راه اندازی کردیم و ما شروع کردیم به ارائه مطالبی که الان داخل سایت هست ما روزی یک مطلب رو گذاشتیم،

و بعد از دوماه فهمیدیم چه نتیجه بزرگی رو تونستیم توی حیطه آموزش به دست بیاریم. که چند صد صفحه مطالب و چندین ساعت آموزش رو،

برای شما عزیزان آماده کردیم و بعد از دوماه و انجام کارهای روزانه در این مسیر تونستیم اون نتیجه ای که خواستیم رو به دست بیاریم،

هر روز موفقیت و آرامش بیشتری رو به زندگیمون دعوت میکنیم و از همینجا از خداوند یکتا و بلندمرتبه ممنون و سپاسگزاریم که همیشه لطف و رحمتش شامل حالمون میشه.

اما اگه ما یک هفته از این مسیر دور میموندیم دیگه انتظار این نتایج رو هم نباید داشته باشیم. وقتی شروع میکنیم نتایج اونقدری آروم آروم شروع به،

شکل گیری میکنن که ما حتی شاید اون نتایج رو حس نکنیم برای همین میگم یه خلاصه وضعیت از الان داشته باشیم تا در آینده بشه خیلی بهتر تاثیر موندن در مسیر رو بررسی کرد.

secret success and tranquility 10 - راز موفقیت و آرامش - در آموزش راز موفقیت و آرامش به مباحث زیر می پردازیم:راه رسیدن به موفقیت و آرامش، بررسی انتظار نتیجه زودرس، همه چیز آرام آرام اتفاق میوفته، اقدام در مسیر موفقیت از دیدگاه عطار نیشابوری، موندن در مسیر موفقیت یعنی چی؟

ماندن در مسیر از دیدگاه قرآن

حالا اگه بخوایم این مورد رو از نگاه قرآن بررسی کنیم میشه به این آیه ها اشاره کرد :

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى

برای انسان جز سعی و کوششی که انجام داده است چیزی نمی ماند و به زودی نتیجه کار اون دیده می شود ( نجم آیات ۳۹و ۴۰)

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى 
روزی که انسان کوشش های خود را به یاد می آورد (نازعات آیه ۳۵)

آکادمی محازی باور مثبت روی همین کتاب بی نظیر یعنی قرآن بنا نهاده شده است چون اینقدری قشنگ میاد موارد رو در زندگی بیان میکنه،

که جای هیچ صحبتی نمی مونه ، وقتی که نتایجی که دوست داری به دست میاد میفهمی و درک میکنی که عاملی که اونارو برات به وجود آورد،

موندن داخل مسیرو تلاش ها و قدم های بود که توی این مسیر برداشتی و موفقیت و آرامش رو به زندگیت دعوت کردی.

secret success and tranquility 18 - راز موفقیت و آرامش - در آموزش راز موفقیت و آرامش به مباحث زیر می پردازیم:راه رسیدن به موفقیت و آرامش، بررسی انتظار نتیجه زودرس، همه چیز آرام آرام اتفاق میوفته، اقدام در مسیر موفقیت از دیدگاه عطار نیشابوری، موندن در مسیر موفقیت یعنی چی؟

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا (۱۳۲)

برای هر فردی درجه ای به مقدار کاری است که انجام داده است ( انعام آیه ۱۳۲ )

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ  (۹)

آنان که ایمان آورده اند و عمل نیک انجام داده اند،خدای آنان آن ها را هدایت می کند ( یونس آیه ۹ )

توی همین آیه سوره یونس هست که میشه بیت آخر اون شعر عطار رو بهتر درک کرد که ما وارد راه بشیم اونوقت راه خودش میگه برای نتایجی که میخوایم باید چیکار کنیم.

حضرت علی در مورد همین موضوع میگه که ارزش هر انسانی متناسب با کارهایه که در طول روز انجام میده.

برای دریافت رایگان آموزش کلیک نمایید
شگفتی ارزش ها

وقتی دقیق تر به همین موضوعات نگاه میکنیم و با علم موفقیت و روانشناسی حال حاضر مقایسه میکنیم میبینیم که چقدر قشنگ این موضوعات رو خیلی سال قبل بیان کردن.

اما ما چون نتونستم درک بهتری از زندگی پیدا کنیم اونارو هم درک نکردیم به همین خاطر از موفقیت و آرامش نسبی برخودار بودیم اما پایدار نبوده.

secret success and tranquility 11 - راز موفقیت و آرامش - در آموزش راز موفقیت و آرامش به مباحث زیر می پردازیم:راه رسیدن به موفقیت و آرامش، بررسی انتظار نتیجه زودرس، همه چیز آرام آرام اتفاق میوفته، اقدام در مسیر موفقیت از دیدگاه عطار نیشابوری، موندن در مسیر موفقیت یعنی چی؟

چگونه به موفقیت و آرامش برسیم؟

ما درینجا میخوایم به موفقیت و آرامش پایدار برسیم موفقیت و آرامشی که تموم زندگیمونو در بر بگیره.

بهتره که به کارها و سبک زندگی در طول روز داریم بهتر نگاه کنیم و تناسب با اون بخوایم نتایج به وجود بیان و هر روز سعی کنیم در مسیرمون بمونیم،

و خودمون رو بهتر از قبل کنیم به موفقیت و آرامش پایدار نزدیک شیم. این آموزش برای یادآوری یه راز موفقیت و آرامش خیلی خیلی مهم بود که میبینم،کسایی که در مسیر تغییر قدم بر میدارن اونو فراموش میکنن و حتی خود من هم درگیر این موضوع هستم.

پس این یاد آوری رو داشته باشیم برای بهتر شدن هم آموزش های خیلی عالی رو داخل سایت قرار دادیم که به خودشناسی، خدا شناسی، موفقیت و آرامش و . . .

جوانبی لازمه پرداختیم و حتما پیشنهاد میکنم از آموزش های رایگان و محصولانی که آماده میکنیم و در قسمت محصولات میزاریم استفاده کنین،

چون هر کدوم از اون ها برای عالی تر شدن شما آماده شده است و ما سعی کردیم تا اونجایی بشه بستر رو فراهم کنیم و تنها دلیلی که بتونه جلوی شمارو بگیره یه چیز باشه خودتون.secret success and tranquility 12 - راز موفقیت و آرامش - در آموزش راز موفقیت و آرامش به مباحث زیر می پردازیم:راه رسیدن به موفقیت و آرامش، بررسی انتظار نتیجه زودرس، همه چیز آرام آرام اتفاق میوفته، اقدام در مسیر موفقیت از دیدگاه عطار نیشابوری، موندن در مسیر موفقیت یعنی چی؟

 

از اشتباه رفتن در مسیر موفقیت نترسیم

پائولو کوئیلو در مورد اشتباهاتش جملات قشنگی میگه که در آخر این آموزش اونو برای شما عزیزان آوردیم که

پائولو کوئیلو میگه: اشتباهاتم را دوست دارم، آن ها همان تصمیماتی هستند که خودم گرفته ام و نتیجه اش را هر چه باشد می پذیرم.

اشتباهاتم را گردن کسی نمی اندازم، می پذیرم که انسانم و اشتباه می کنم. نه فرشته ام و نه شیطان و نه انسان کامل تا زنده ام برای انتخاب راه درست فرصت است…

وقتی زمین میخورم ،بلند میشوم خود را می تکانم و ادامه می دهمُاشتباهاتم را دوست دارم …
آنها حباب شیشه ای غرورم را می شکنند، هر زمان به اشتباهاتم پی بردم بزرگتر شده ام
اشتباهاتم را دوست دارم …
آنها گران ترین تجربه هایم هستند، چرا که برایشان هزینه گزافی پرداختم…

secret success and tranquility 14 - راز موفقیت و آرامش - در آموزش راز موفقیت و آرامش به مباحث زیر می پردازیم:راه رسیدن به موفقیت و آرامش، بررسی انتظار نتیجه زودرس، همه چیز آرام آرام اتفاق میوفته، اقدام در مسیر موفقیت از دیدگاه عطار نیشابوری، موندن در مسیر موفقیت یعنی چی؟

ماندن در مسیر برای طی کردن تکامل

اینکه ما در یک دنیای داخل چهارچوب و قانون مشخص می‌کنیم یکی از موضوعات انکار ناپذیر این دنیاست و تماماً اطراف مارو این قوانین احاطه کرده،

یکی از قوانین ثابت در دنیا قانون تکامل هستش، با یک نگاه ساده به اطراف میشه این موضوع رو دید که هر چیزی در روند خودش در حال بهبود و تکامل هستش،

و موفقیت هم شامل این موضوع میشه ما برای رسیدن به آرامش و موفقیت بیشتر بایستی آروم آروم تکامل اون رو طی کنیم.

این تکامل صورت نمیگیره مگه اینکه ما اقدامات رو پله پله انجام بدیم و با هر قدمی که بر می‌داریم یک پله بالاتر بریم و از زمانی که در این مسیر قرار می‌گیریم،

اونوقت طی کردن تکامل ما شروع شده و تنها چیزی که با موندن در مسیر به دست میاریم نتایج بهتر و بزرگ‌تر هستش و این روند اماکن پذیر نیست مگه با شناخت تکامل و طی کردن تکامل،

که در مورد این موضوع داخل یک محصول تخصصی به صورت کامل صحبت کردیم که برای درک بهتر به شما اون محصول رو پیشنهاد میکنیم.

 برای دیدن و تهیه محصول قانون تکامل کلیک نمایید…

در مسیر ماندن و تکامل رو جدی بگیرید

وقتی ما ترکیبی از موندن و طی کردن تکامل در مسیر زندگیمون به همراه خودمون داشته باشیم اونوقت ما نتایج متفاوتی رو نسبت به بقیه افراد می‌گیریم و موفق خواهیم شد،

پس یکی از رفتارهای که در شخصیتتون بایستی ایجاد کنین همین رفتار در مسیر ماندن و طی کردن تکامل هستش برای درک بهتر به نتایج خوب زندگیتون فکر کنید؟ کجا در زندگیتون به نتایج خوبی رسیدید؟

وقتی به این نتایج رسیدید به دنبال ریشه این گفته‌های داخل اون نتایج و داخل اون مسیر باشین و اونوقت ما درک می‌کنیم که بایستی این الگوهای ثابت رو در زندگیمون تکرار کنیم

جمع بندی آموزش و کلام پایانی

خیلی وقت ها یادآوری یه مورد هر چند ساده خیلی میتونه کمک کنه به نتایج بزرگ این رو یادمون باشه، که تا زمانی که ما بتونیم یه موضوع رو تبدیل به،

سبک زندگی کنیم بایستی اون مورد رو داخل زندگیمون تکرار ، تکرار و تکرار کنیم تا موفقیت و آرامش پایدار رو در زندگیمون جاری و ساری کنیم .

تحت هر شرایطی در زندگی در مسیری که هستین بمونین و این حرف من برای همه انسان ها نیست برای کساییه که نتیجه گرفتن براشون خیلی مهمه،

و دوست دارین به اون جایگاهی که در درونشون حس میکنن برسند. دوست دارم به بهترین ها برسین چون بهترین هستین و از موفقیت و آرامش بیشتری برخوردار بشین

اگه زندگی اونجوری نیست که تو میخوای”عوضش کن” زندگی امروز تو حاصل طرز تفکر دیروز توست. امروز متفاوت تر فکر کن تافردا متفاوت تر نتیجه بگیری…

secret success and tranquility 15 - راز موفقیت و آرامش - در آموزش راز موفقیت و آرامش به مباحث زیر می پردازیم:راه رسیدن به موفقیت و آرامش، بررسی انتظار نتیجه زودرس، همه چیز آرام آرام اتفاق میوفته، اقدام در مسیر موفقیت از دیدگاه عطار نیشابوری، موندن در مسیر موفقیت یعنی چی؟

ممنونم که کنار ما هستیم و باز هم اینجا یاد آوری میکنم تموم آموزش های ما برای موفقیت شما در درون و بیرون طراحی شده پس بدون هیچ نگاهی اونارو گوش بدین،

و با فکر داخل زندکیتون بیارین مطمئن باشین که نتایج شما رو شگفت زده خواهد کرد.

در پایان با خودت تکرار کن؛
« امروز همه چیز از آن من و برای من است و من می کوشم تا در پرتو نگاه پر مهر پروردگارم یک روز تماشایی بیافرینم خداوندا سپاسگزارم »

همیشه مارو با نظرات ارزشمندتون همراهی کنین چون به رشد ما خیلی کمک میکنید.
یادتون باشه دوستتون داریم
یا حق.

محصولات پیشنهادی

جدیدترین آموزش های رایگان 

۶ پاسخ
 1. c74ad0a31d65e90b0711d7d8576c5340?s=60&d=mm&r=g - راز موفقیت و آرامش - در آموزش راز موفقیت و آرامش به مباحث زیر می پردازیم:راه رسیدن به موفقیت و آرامش، بررسی انتظار نتیجه زودرس، همه چیز آرام آرام اتفاق میوفته، اقدام در مسیر موفقیت از دیدگاه عطار نیشابوری، موندن در مسیر موفقیت یعنی چی؟
  پگاه امیری گفته:

  بنام خداوند توانا و حکیم
  قورباغه به کانگورو گفت :من میتوانم بپرم و تو هم.
  پس اگر با هم ازدواج کنیم بچه مان میتواند از روی کوه ها یک فرسنگ بپرد، و ما میتوانیم اسمش رو “قورگورو” بگذاریم.
  کانگورو گفت :”عزیزم” چه فکر جالبی! من با خوشحالی با تو ازدواج میکنم اما درباره “قورگورو” بهتر است اسمش را بگذاریم “کانباغه”.
  هر دو بر سر “قورگورو” و “کانباغه” بحث کردند و بحث کردند.
  آخرش قورباغه گفت :برای من نه “قور گورو” مهم است و نه “کانباغه”. اصلاً من دلم نمی خواهد با تو ازدواج کنم.
  کانگورو گفت :بهتر.
  قورباغه دیگر چیزی نگفت. کانگورو هم جست زد و رفت. آنها هیچ وقت ازدواج نکردند، بچه ای هم نداشتند که بتواند از کوه ها بجهد و تا یک فرسنگ بپرد. چه بد، چه حیف که نتوانستند فقط سر یک اسم توافق کنند.
  این قصه زیبا از شل سیلور استاین مفهوم جالبی دارد.
  “پتانسیل موجود برای دستاوردهای بزرگ، قربانی اختلاف نظرهای کوچک می شود.”
  هر آدمی درون خود کوزه ای دارد که با عقاید، باورها و دانشی که از محیط اطرافش می گیرد پر میشود. این کوزه اگر روزی پر شود یادگرفتن آدمی تمام میشود. نه که نتواند، دیگر نمیخواهد چیز بیشتری یاد بگیرد. پس تفکر را کنار میگذارد و با تعصب از کوزه باورهایش دفاع میکند و حتی برای آن میمیرد اما آدم غیرمتعصب تا لحظه مرگ در حال پر کردن کوزه است و صدها بار محتوای آن را تغییر میدهد.
  اگر شما مدتی است که افکارتان تغییر نکرده، بدانید که این مدت فکر نکرده اید. آب هم اگر راکد بماند فاسد میشود!
  آنچه ما را ویران میکند باورهای غلط و تعصباتی است که به خودمان اجازه دگر بینی و دگر گونی آنها را نمیدهیم.
  به قول نیچه :”باورهای غلط از حقایق خطرناک ویران کننده ترند.”
  و تا ما اونها رو اصلاح نکنیم نمیتونیم در مسیر زندگی مون قدمهای درست برداریم و به موفقیت برسیم…
  امروز من در مسیر زندگی ام درست قدم برمیدارم تا به اون آرامش واقعی برسم. قدم بر میدارم تا تغییر کردنم رو اثبات کنم….
  در مسیر موندن یعنی آخرین مرحله برای رسیدن به یک حس خوب و عالی شدن،یعنی رسیدن به موفقیت و تثبیت رفتارهای درونی.
  در مسیر موندن یعنی آموختن برای موفقیت.
  در مسیر موندن یعنی شناخت حقایق درونی.
  در مسیر موندن یعنی باور اینکه من بهترین ام. و تلاش برای بهترین شدن، بهترین بودن و بهترین زیستن.
  در مسیر موندن یعنی مشخص کردن اهدافت در زندگی و قدم برداشتن بدون لغزش استرس و ترس.
  در مسیر موندن یعنی پگاه تو به اونچه که خواستی می رسی. یعنی باور داشتن استعدادها و افکار مثبت.
  در مسیر موندن یعنی حس کردن وجود خداوند بدون شک و تردید.
  در مسیر موندن یعنی ایمان داشتن به عشق بدون قید و شرط.
  در مسیر موندن یعنی عمل کردن.
  در مسیر موندن یعنی آزمودن، خطا کردن و تجربه مثبت داشتن. در مسیر موندن یعنی تثبیت رفتارهای مثبت و افکاری مثبت تر. در مسیر یعنی ایمان داشتن برای تغییر و بهتر شدن.
  در مسیر موندن یعنی ثبات داشتن، مثبت و سالم بودن.
  در مسیر موندن یعنی پیشرفت…
  در مسیر موندن یعنی من میییییییی توااااانم.
  در مسیر موندن یعنی اعتماد داشتن به خود و تواناییهایم.
  در مسیر موندن یعنی شکست غیر ممکن است.
  در مسیر موندن یعنی فقط پیروزی.
  در مسیر موندن یعنی….
  یعنی خدایا امروز همه چیز از آن من و برای من است و من می کوشم تا در پرتو نگاه پر مهر پروردگارم یک روز تماشایی بیافرینم. خداوندا سپاسگزارم…
  دوست همیشگی آکادمی انرژی مثبت :pegah

  پاسخ
  • 7cf862f4a57c0e8701568edbe08169ca?s=60&d=mm&r=g - راز موفقیت و آرامش - در آموزش راز موفقیت و آرامش به مباحث زیر می پردازیم:راه رسیدن به موفقیت و آرامش، بررسی انتظار نتیجه زودرس، همه چیز آرام آرام اتفاق میوفته، اقدام در مسیر موفقیت از دیدگاه عطار نیشابوری، موندن در مسیر موفقیت یعنی چی؟
   مدیر سایت گفته:

   بسیار زیبا ،در مسیر موندن یعنی داشتن دوستان مهربون و پر انرژی مثه شما ،خداوند رو سپاسگزاریم که دوستان هم مسیری مثه شمارو در کنار ما قرار داد تا با انرژی و تلاش بیشتر هر روز در مسیر بمونیم و تا رسیدن به خواسته هامون دست از تلاش و کوشش بر نداریم ،بازم سپاس از تک تک کلمات پر انرژی شما پگاه خانم

   پاسخ
 2. 22e15b461bc0e79b28637a364b14c79a?s=60&d=mm&r=g - راز موفقیت و آرامش - در آموزش راز موفقیت و آرامش به مباحث زیر می پردازیم:راه رسیدن به موفقیت و آرامش، بررسی انتظار نتیجه زودرس، همه چیز آرام آرام اتفاق میوفته، اقدام در مسیر موفقیت از دیدگاه عطار نیشابوری، موندن در مسیر موفقیت یعنی چی؟
  سحر جباری گفته:

  بنام خالق زیبایی ها

  سلام
  راه رسیدن به آرامش و موفقیت لذت بردن از هرچی که الان داریم و در کنارش تلاش برای به دست آوردن مواردی که میخوایم، که باید جزء سبک زندگیمون بشه که بتونیم نتایج دلخواه رو بسازیم ..
  اوایل که تازه وارد این مسیر شده بودم فکر میکردم دیگه یه باور میسازم و تموم اما متوجه شدم که من باید به این سبک زندگی کنم یعنی باید همونطور که قبلا براساس دیدگاه و افکار و باورهای قبلی زندگی میکردم اگه نتایج پایدار میخوام باید این سبک زندگیم بشه و باهاش زندگی کنم.

  عامل مهمی که باعث میشه خیلیها به خواسته هاشون نرسن انتظار نتیجه سریع داشتنه و چون این اتفاق نمی افته زود ناامید و مستأصل میشن که من خودمم در این مورد بعضی وقتها مسئله دارم.
  اما هرچقدر براساس آموزشها پیش بریم درک بهتری پیدا میکنیم و این درک بهتر آرامش بیشتر و موفقیت‌ها رو میسازه ….

  بابت آموزش هایی که تهیه میکنین که به رشد ما کمک میکنه سپاسگزارم ?????

  پاسخ
 3. 44dd067734f9f8cda4ea9a7bfd9cd7aa?s=60&d=mm&r=g - راز موفقیت و آرامش - در آموزش راز موفقیت و آرامش به مباحث زیر می پردازیم:راه رسیدن به موفقیت و آرامش، بررسی انتظار نتیجه زودرس، همه چیز آرام آرام اتفاق میوفته، اقدام در مسیر موفقیت از دیدگاه عطار نیشابوری، موندن در مسیر موفقیت یعنی چی؟
  باران گفته:

  سلام-خدا قوت
  همهء مباحثی رو که مطرح میکنین بسیار مفصله
  از نظر من دو مسئله ای که بیان کردین چیزیه که همه آدمها مایل به داشتن اون هستن-موفقیت و آرامش-
  ما در دنیایی بسیار پیچیده و پر هیاهو زندگی می کنیم
  و یکی از ابزارهای بسیار مهم و کلیدی برای داشتن یه زندگی موفق داشتن آرامشه
  آرامشی که باید اون رو در درون خودمون ایجاد کنیم و وقتی موفق به ایجاد حس آرامش درونی شدیم باید در حفظ این آرامش بکوشیم
  در مورد موفقیت هم همینطوره شما قبلا بارها در مباحث مختلف راههای رسیدن به موفقیت رو مطرح کردین که هر کس به اونها عمل کنه قطعا به موفقیت دست پیدا میکنه
  اما بحث امروز راجع به این مسئله س که وقتی به موفقیت رسیدیم چطور اون رو حفظ کنیم تا پایدار باشه و در این زمینه هم صحبتهای مفیدی رو ارائه دادین که
  مهمترین اونها همین مسئله سبک زندگیه
  از نظر من وقتی ما در مورد مسائل مختلف زندگی به طرز فکر درستی برسیم این افکار درست به صورت ناخودآگاه باعث میشه به مرور زمان در رفتارهای ما هم در زمینه های مختلف تغییر درستی ایجاد بشه و مجموع رفتارهای درست ما در زندگی یعنی همون سبک زندگی ما پس سبک زندگی شامل مجموع همهء رفتارهایه که ما هر روز به صورت آگاهانه یا نا آگاهانه تکرار می کنیم
  و عادت به انجام اونها داریم درست مثل غذا خوردن…!
  ما باید از درونمون و در ذهن و قلبمون به این باور برسیم که میتونیم موفق زندگی کنیم و وقتی اصول زندگی موفق رو یاد گرفتیم میتونیم موفق زندگی کنیم و بعد از اون تنها کاری که باید انجام بدیم پایداری و مداومت در انجام همون کارهایه که باعث موفقیت ما شده به قول خود شما-تکرار-تکرار و باز هم تکرار – نکته ای رو که باید به اون اشاره کنم اینه که
  علاوه بر تکرار رفتارهای درست که باعث موفقیت ما
  میشه باید سعی کنیم مطابق زمان حال پیش بریم
  یعنی اگه نیاز شد و هر جا که لازم دیدیم هر چند وقت یکبار روشهای بهتر و کاربردی تری رو که ممکنه باعث
  موفقیت بیشتر ما بشه یاد بگیریم و از اون روشها استفاده کنیم و فقط به راهکارهای قدیمی تکیه نکنیم
  امیدوارم همهء ما به درک درستی از زندگی و جهانی که در اون هستیم برسیم و به موفقیت و آرامش واقعی برسیم

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.