قدرت کلام در قانون جذب

آکادمی مجازی باور مثبت پایگاه آنلاین خودشناسی و خداشناسی