حالا وقت آن است که ورزش منظم در برنامه روزانه خود داشته باشید