چکیده این آموزش

در آموزش رویکرد جدید جایگزین کردن نکات مثبت زندگی به مباحث زیر میپردازیم:

  • جایگزین کردن نکات مثبت به زندگی شما
  • با یادگیری همواره نکات جدید رو جایگزین کنیم
  • برای درک تمرکز بایستی چیکار کنیم؟
  • شکرگذاری بهترین تکنیک برای جایگزین کردن احساس خوب
  • برخورد منطقی داشتن رو جایگزین برخوردهای زندگیتون کنید
Alternative 05 - رویکرد جدید جایگزین کردن نکات مثبت زندگی - در آموزش رویکرد جدید جایگزین کردن نکات مثبت زندگی به مباحثی همچون: جایگزین کردن نکات مثبت به زندگی شما، با یادگیری همواره نکات جدید رو جایگزین کنیم، برای درک تمرکز بایستی چیکار کنیم؟، شکرگذاری بهترین تکنیک برای جایگزین کردن احساس خوب، برخورد منطقی داشتن رو جایگزین برخوردهای زندگیتون کنید، با جایگزین کردن نگاه و تفکر مثبت به زندگی، رو با هم بررسی می کنیم با ما همراه باشید:

جایگزین کردن نکات مثبت به زندگی شما:

جایگزین کردن نکات مثبت زندگی شما یکی از موضوعاتیه که ما در زندگی میتونیم از اون کمک بگیریم برای اینکه خودمون رو بهبود بدیم این اصل یا میشه کفت تکنیک جایگزین کردن که میتونه برای بهبود ما خیلی کمک کنه بزارید با یک توضیح ساده شروع کنیم ما در لحظه میتونیم روی یک موضوع متمرکز باشیم یا در مورد یک موضوع فکر کنیم و نکات منفی رو از زندگیمون کنار بزاریم و نکات مثبت رو جایگزین کنیم.

پس برای اینکه بتونیم تمرکزمون رو بزاریم روی یک موضوع بهتر یا یک فکر مثبت بایستی بیایم اون رو جایگزین کنیم و وقتی جایگزینی رو یاد بگیریم خیلی ساده میتونیم از این تکنیک برای بهبود خودمون استفاده کنیم که در این آموزش اساس و پایه هارو باهم بررسی می‌کنیم.

توضیحات استاد رضایی درباره فایل آموزش رویکرد جدید جایگزین کردن نکات مثبت زندگی رو از طریق پلیر زیر میتونید بشنوید و لذت ببرید:

Alternative 11 - رویکرد جدید جایگزین کردن نکات مثبت زندگی - در آموزش رویکرد جدید جایگزین کردن نکات مثبت زندگی به مباحثی همچون: جایگزین کردن نکات مثبت به زندگی شما، با یادگیری همواره نکات جدید رو جایگزین کنیم، برای درک تمرکز بایستی چیکار کنیم؟، شکرگذاری بهترین تکنیک برای جایگزین کردن احساس خوب، برخورد منطقی داشتن رو جایگزین برخوردهای زندگیتون کنید، با جایگزین کردن نگاه و تفکر مثبت به زندگی، رو با هم بررسی می کنیم با ما همراه باشید:

با یادگیری همواره نکات جدید رو جایگزین کنیم:

پروسه یادگیری ما انسان‌ها در زندگی یک پروسه ایه که هیچ وقت قطع نمیشه که در مورد این موضوع مفصل در آموزش معجزه یادگیری باهم صحبت کردیم

اما وقتی ما یاد بگیریم که در زندگی تمرکزمون رو روی نکات منفی زندگیمون بزاریم درواقع داریم اونارو وارد زندگیمون می‌کنیم،

برای دریافت رایگان آموزش کلیک نمایید
معجزه یادگیری

Alternative 10 - رویکرد جدید جایگزین کردن نکات مثبت زندگی - در آموزش رویکرد جدید جایگزین کردن نکات مثبت زندگی به مباحثی همچون: جایگزین کردن نکات مثبت به زندگی شما، با یادگیری همواره نکات جدید رو جایگزین کنیم، برای درک تمرکز بایستی چیکار کنیم؟، شکرگذاری بهترین تکنیک برای جایگزین کردن احساس خوب، برخورد منطقی داشتن رو جایگزین برخوردهای زندگیتون کنید، با جایگزین کردن نگاه و تفکر مثبت به زندگی، رو با هم بررسی می کنیم با ما همراه باشید:

 حالا ما بایستی در قدم اول یاد بگیریم که بهبود شخصی و باور مثبت داشتن چقدر میتونه در بهبود زندگی ما نقش داشته باشه

چون وقتی اهمیت این موضوع و تأثیراتش رو درک کنیم برای اینکه جایگزین کنیم مشتاق‌تر میشیم پس در قدم اول بایستی پروسه یادگیریمون رو درست کنیم.

برای دریافت رایگان آموزش کلیک نمایید
باور مثبت تنها راه دست یافتن به خواسته ها

Alternative 03 - رویکرد جدید جایگزین کردن نکات مثبت زندگی - در آموزش رویکرد جدید جایگزین کردن نکات مثبت زندگی به مباحثی همچون: جایگزین کردن نکات مثبت به زندگی شما، با یادگیری همواره نکات جدید رو جایگزین کنیم، برای درک تمرکز بایستی چیکار کنیم؟، شکرگذاری بهترین تکنیک برای جایگزین کردن احساس خوب، برخورد منطقی داشتن رو جایگزین برخوردهای زندگیتون کنید، با جایگزین کردن نگاه و تفکر مثبت به زندگی، رو با هم بررسی می کنیم با ما همراه باشید:

برای درک تمرکز بایستی چیکار کنیم؟

برای اینکه تمرکز رو درک کنیم ما باید تمرکز کردن رو جایگزین بی تمرکز بودن و حواسپرتی کنیم یعنی هوش و حواسمونو رو هدفمند کنیم

و در یک راستا ازون استفاده کنیم مانند یک ذره بین که وقتی تمرکز روی یک هدف واحد میزاریم نتایج آشکار میشه.

Alternative 09 - رویکرد جدید جایگزین کردن نکات مثبت زندگی - در آموزش رویکرد جدید جایگزین کردن نکات مثبت زندگی به مباحثی همچون: جایگزین کردن نکات مثبت به زندگی شما، با یادگیری همواره نکات جدید رو جایگزین کنیم، برای درک تمرکز بایستی چیکار کنیم؟، شکرگذاری بهترین تکنیک برای جایگزین کردن احساس خوب، برخورد منطقی داشتن رو جایگزین برخوردهای زندگیتون کنید، با جایگزین کردن نگاه و تفکر مثبت به زندگی، رو با هم بررسی می کنیم با ما همراه باشید:

ببینید ما بایستی به خودمون و زندگیمون نگاه کنیم و ببینیم که در طول زندگیمون داریم چه چیزهای رو دنبال می‌کنیم در مورد چه چیزهای صحبت یا فکر می‌کنیم؟

وقتی بیایم اینارو آنالیز کنیم اونوقت میتونیم درک کنیم که ما در حال پیشبرد زندگیمون در چه جنبه‌ای هستیم.

اگه این پیشبرد در زندگیمون یک پیشبرد منفی باشه اونوقت بایستی بیاین در جهت مثبتش شروع کنیم به حرکت اما با همون سبکی که قبلاً پیش رفتیم در جنبه مثبت شروع کنیم.

Alternative 02 - رویکرد جدید جایگزین کردن نکات مثبت زندگی - در آموزش رویکرد جدید جایگزین کردن نکات مثبت زندگی به مباحثی همچون: جایگزین کردن نکات مثبت به زندگی شما، با یادگیری همواره نکات جدید رو جایگزین کنیم، برای درک تمرکز بایستی چیکار کنیم؟، شکرگذاری بهترین تکنیک برای جایگزین کردن احساس خوب، برخورد منطقی داشتن رو جایگزین برخوردهای زندگیتون کنید، با جایگزین کردن نگاه و تفکر مثبت به زندگی، رو با هم بررسی می کنیم با ما همراه باشید:

یعنی بیایم نکات  مثبت زندگیمون رو دنبال کنیم درباره موضوعات مثبت صحبت یا فکر کنیم که در ادامه یک راهکار مفید رو بهتون میگیم که میتونید از اون راهکار استفاده کنید.

شکرگذاری بهترین تکنیک برای جایگزین کردن احساس خوب:

یکی از موضوعاتی که خیلی در زندگی ما انسان‌ها مشاهده میشه اینه که ما شکرگذار بودن رو یاد نگرفتیم و همین عدم سپاسگزاری باعث شده که بیشترین تمرکزمون رو نداشته های زندگیمون باشه،

و به‌راحتی بتونیم نسبت به هر چیزی گله و شکایت کنیم و احساس خوبی رو در زندگیمون تجربه نکنیم.

Alternative 01 - رویکرد جدید جایگزین کردن نکات مثبت زندگی - در آموزش رویکرد جدید جایگزین کردن نکات مثبت زندگی به مباحثی همچون: جایگزین کردن نکات مثبت به زندگی شما، با یادگیری همواره نکات جدید رو جایگزین کنیم، برای درک تمرکز بایستی چیکار کنیم؟، شکرگذاری بهترین تکنیک برای جایگزین کردن احساس خوب، برخورد منطقی داشتن رو جایگزین برخوردهای زندگیتون کنید، با جایگزین کردن نگاه و تفکر مثبت به زندگی، رو با هم بررسی می کنیم با ما همراه باشید:

روحیه سپاسگزار بودن در زندگی باعث میشه که ما جنبه‌های مثبت زندگیمون رو ببینیم و با شکرگذاری درواقع ما داریم جایگزین می‌کنیم طرز فکر و تمرکزمون رو با نکاتی که میتونه به ما در زندگی کمک کنه

بزارید یه سؤال خیلی ساده بپرسم واقعاً ما در زندگی یعنی فقط موضوعاتی رو داریم که بایستی نسبت به اونا گله و شکایت کنیم؟ یعنی ما هیچ جنبه مثبتی در زندگیمون نداریم؟

اگه یک نفر بیاد به این سؤال جواب مثبت بده قطعاً داره به خودش دروغ میگه یا میخواد خودش رو گول بزنه اگه یک نفر هیچ جنبه مثبتی در زندگیش نداشته باشه مطمئن باشید که زندگیش رو ادامه نمی‌ده،

Alternative 08 - رویکرد جدید جایگزین کردن نکات مثبت زندگی - در آموزش رویکرد جدید جایگزین کردن نکات مثبت زندگی به مباحثی همچون: جایگزین کردن نکات مثبت به زندگی شما، با یادگیری همواره نکات جدید رو جایگزین کنیم، برای درک تمرکز بایستی چیکار کنیم؟، شکرگذاری بهترین تکنیک برای جایگزین کردن احساس خوب، برخورد منطقی داشتن رو جایگزین برخوردهای زندگیتون کنید، با جایگزین کردن نگاه و تفکر مثبت به زندگی، رو با هم بررسی می کنیم با ما همراه باشید:

پس اگه شما دارید الآن این آموزش رو میخونید یا گوش می‌دید پس بدونید جنبه‌های مثبتی در زندگیتون وجود داره فقط بایستی به دنبال اونا باشید،

و اونارو پیدا کنید وقتی این موضوعات رو پیدا کردید بابت داشتن اونا در زندگیتون خوشحال و شکر گذار باشید.

برای درک بهتر قسمت سپاس گزاری بهتون پیشنهاد می‌کنم که آموزش سپاس گزاری رو از بخش آموزش رایگان سایت آکادمی مجازی باور مثبت  رو دنبال کنید

و احساس بد خودتون رو همواره با سپاسگزاری به به بهترین احساس جهان هستی تبدیل کنید وقتی از ته دل بخاطر نعمت هایی که در اختیار دارید سپاسگزار باشید.

برای دریافت رایگان آموزش کلیک نمایید
سپاسگزاری

Alternative 07 1 - رویکرد جدید جایگزین کردن نکات مثبت زندگی - در آموزش رویکرد جدید جایگزین کردن نکات مثبت زندگی به مباحثی همچون: جایگزین کردن نکات مثبت به زندگی شما، با یادگیری همواره نکات جدید رو جایگزین کنیم، برای درک تمرکز بایستی چیکار کنیم؟، شکرگذاری بهترین تکنیک برای جایگزین کردن احساس خوب، برخورد منطقی داشتن رو جایگزین برخوردهای زندگیتون کنید، با جایگزین کردن نگاه و تفکر مثبت به زندگی، رو با هم بررسی می کنیم با ما همراه باشید:

برخورد منطقی داشتن رو جایگزین برخوردهای زندگیتون کنید:

شاید جالب باشه برای جایگزین کردن یک زندگی مثبت با یک زندگی منفی، اگه ما بیایم یک برخورد منطقی با خودمون و زندگیمون داشته باشیم اونوقت خیلی راحت‌تر میتونیم اون جنبه زندگیمون رو بهبود بدیم،

برخورد منطقی بایستی به این صورت باشه که ما بیایم و از خودمون سؤال‌هایی رو بپرسیم که باعث بشه در مورد اون لحظه زندگیمون فکر کنیم و به جواب‌های درستی برسیم،

برای مثال من یک انسانی هستم که ناشکرم و همیشه گله و شکایت داریم من میتونم از خودم بپرسم که واقعاً هیچ جنبه مثبتی در زندگیم نیست که بخوام بابت اون شکر گذار باشم؟

Alternative 04 - رویکرد جدید جایگزین کردن نکات مثبت زندگی - در آموزش رویکرد جدید جایگزین کردن نکات مثبت زندگی به مباحثی همچون: جایگزین کردن نکات مثبت به زندگی شما، با یادگیری همواره نکات جدید رو جایگزین کنیم، برای درک تمرکز بایستی چیکار کنیم؟، شکرگذاری بهترین تکنیک برای جایگزین کردن احساس خوب، برخورد منطقی داشتن رو جایگزین برخوردهای زندگیتون کنید، با جایگزین کردن نگاه و تفکر مثبت به زندگی، رو با هم بررسی می کنیم با ما همراه باشید:

با جایگزین کردن نگاه و تفکر مثبت به زندگی:

یا اینکه خیلی وقت‌ها دارم با افکار منفی زندگیم رو پیش می‌برم میتونم از خودم بپرسم که آیا این افکار منفی میتونه برای بهبود زندگی من تأثیرگذار باشه؟

یا داشتن این افکار منفی در زندگی به من کمکی میکنه؟ وقتی این‌طور به یک موضوع نگاه کنید اونوقت میتونید یه برخورد درستی باهاش داشته باشید و اون رو با یک جنبه درست جایگزین کنید

حالا این مباحثی که بهتون گفته شد میتونه در تموم جنبه‌های زندگی باشه و بهتون پیشنهاد می‌کنم که آموزش قدرت سؤال رو دنبال کنید تا درک بهتری از سؤال و قدرت سؤال پرسیدن پیدا کنید.

برای دریافت رایگان آموزش کلیک نمایید
نتایج شگفت انگیز قدرت سوال

Alternative 06 - رویکرد جدید جایگزین کردن نکات مثبت زندگی - در آموزش رویکرد جدید جایگزین کردن نکات مثبت زندگی به مباحثی همچون: جایگزین کردن نکات مثبت به زندگی شما، با یادگیری همواره نکات جدید رو جایگزین کنیم، برای درک تمرکز بایستی چیکار کنیم؟، شکرگذاری بهترین تکنیک برای جایگزین کردن احساس خوب، برخورد منطقی داشتن رو جایگزین برخوردهای زندگیتون کنید، با جایگزین کردن نگاه و تفکر مثبت به زندگی، رو با هم بررسی می کنیم با ما همراه باشید:

جمع بندی آموزش و کلام پایانی:

همیشه تلاش می‌کنیم که یک‌قدم درست رو برای بهبود زندگی خودمون و شما برداریم تا بتونیم زندگیمون رو با یک روش بهتر و یک زندگی بهتر جایگزین کنیم.

امیدوارم در زندگی بتونید بهتر از هرزمانی با زندگیتون برخورد کنید و ما هم تونسته باشیم درک بهتری رو از موضوعات به شما داده باشیم مارو با نظرات ارزشمندتون همراهی کنید به خدا می‌سپارمتون
دوستتون داریم
درپناه حق
یاحق.

جدیدترین آموزش های رایگان بروزرسانی شده…

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.