خودتو بشناس

خودتو بشناس!

در آموزش خودتو بشناس به مباحث زیر می پردازیم:چرا باید خودتو بشناسی؟چگونه خودتو بشناسی؟مهمترین نکته خودشناسیتمرکز روی شناخت خود رمز موفقیت توستخودتو بشناس و با درونت آشتی کنشناخت خود از دیدگاه قرآن، رابطه خودشناسی و لذت بیشتر از زندگی شناخت خود در اشعار

تصمیم گیری اراده کردن، عزم کردن قصد کردن، نیت کردن مصمم شدن

افزایش قدرت تصمیم گیری

در آموزش افزایش قدرت تصمیم گیری به مباحث زیر می پردازیم: شگفتی تصمیم گیری تصمیم گیری برای موفقیت در زندگی راز یک تصمیم گیری شگفت انگیزتصمیم بگیرید که دیگران رو ببخشیداکنون داستان ناشناخته زندگی شماتصمیم گیری قدرت انتخاب مارو رشد میدهسرانجام تعیین تکلیف تصمیمات گذشته یکبار برای همیشهبهونه یک ابزار برای عدم تصمیم گیریصمیم گیری در قرآن

عقل ،قوای ذهنی مغز که اندیشیدن، ادراک حسن و قبح، رفتار معنوی انسان، و مانند آن را هدایت می‌کند؛ خرد. (اسم) ذهن؛ اندیشه.فلسفه) = ⟨ عقل اول⟨ عقل ‌اول: (فلسفه) آنچه نخستین‌بار از ذات حق صادر شده.⟨ عقل ثاقب: عقل نافذ.خرد، دها، ذکاوت، فهم، معرفت، هوش headpiece, intellect, mind, reason, sagacity, sense, sobriety, sophy _, understanding, wisdom, wit

عقل مرکز اندیشه انسان

در آموزش عقل مرکز اندیشه انسان به مباحثی همچون: عقل از نظر عوام، قدرت کلمات با درک و فهم اونا، دیدگاه قرآن در مورد تقلید و ناآگاهی، مفهوم عقل در قرآن، راههای تعقل در زندگی شما، علت عمل نکردن شما به دانسته هاتون چیه؟، سیر و سلوک در نشانه های خداوند جهان هستی، ارتباط عقل و علم، عدم وجود درک تعقل و عواقب آن در زندگی شما، رابطه حکمت و تعقل در نگاه خداوند، عقل از دیدگاه امام علی(ع)، عقل در اشعار معاصر ایران زمین، بررسی عقل در علوم موفقیت، می پردازیم پس با ما همراه باشید:

عرفان تصوف الهیات، حکمت شناخت، علم، معرفت

عرفان روحانی ترین حالت درونی

در آموزش عرفان روحانی ترین حالت درونی به مباحث زیر می پردازیم:عرفان؛ معنوی ترین بُعد انسان، عرفان در قرآن عرفان در اشعار معاصرواکاوی در مورد قرآن کریمجایگاه خداوند در دلهای شما چقدره؟عرفان و شناخت خدا از نگاه ملاصدرا بررسی رابطه ایمان و عرفان رابطه عرفان و محبت عشق در نگاه مولانامحبت خالق نسبت به بندگانش بررسی کارهایی که خداوند دوست دارهکارهایی که خدا دوست ندارهعشق و محبت در دعای عرفهمناجات های اولیاء اللهارتباط عرفان با حال خوبتقلید در عرفان،

Wisdomفرزان، فرزانش، فرزانگ فلسفه دلیل؛ علت. خِرد؛ فرزانگی. نصیحت.

حکمت خدا اوج احترام به انسان

در آموزش حکمت خدا اوج احترام به انسان به مباحث زیر می پردازیم:
حکمت اوج احترام به عدالت خداوند
دلیل استفاده از واژه حکمت و کتاب در قرآن
کنکاشی در معنای حکمت
بررسی واژه عزیز الحکیم در قرآن
محکمات و متشابهات قرآن
حکمت جهان هستی در چیست؟
حکمت نفس انسان چیست؟
حکمت وجود مسائل در زندگی انسان ها
ده مورد از حکمت های انسانی از منظر قرآن

توکل اعتماد، پشتگرمی، تسلیم. به دیگری اعتماد کردن کار خود را به خدا واگذاشتن و به امید خدا بودن.تفویض کردن (امر به خداوند)، کار خود به خداواگذاشتن، واگذاردن

توکل چاره سازترین ابزار رشد

در آموزش توکل چاره سازترین ابزار رشد به مباحث بسیار مهم زیر می پردازیم: توکل آچاره فرانسه مسیر موفقیتتوکل و ایمان دو بال پرواز برای شماریز ریز کردن توکل در کلام توکل از نظر توحیدی ترین انسان روی زمینتوکل در نهج البلاغه ثمره توکل چیست؟توکل در قرآن

ترس اضطراب، اعراض، باک، بیم، پروا، تشویش، جبن، خوف، دغدغه، دهشت، رعب، سهم، فزع، محابا، مخافت، مهابت، واهمه، وجا، وحشت، وهم، هراس، هول، هیبت alarm, chill, cowardice, cowardliness, fear, pusillanimity

ترس ترمزی درونی برای رسیدن به خواسته ها

در آموزش ترس ترمزی درونی برای رسیدن به خواسته ها به مباحث زیر می پردازیم:ترس ترمز رسیدن به اهداف بررسی ترس در زندگی انسان ها راه غلبه بر ترس چیا میتونه باشه؟ قبول ترس=قبول شکست ترس در قرآن کریمابزارای شناخت عمیق تر  ترسچگونه از ترس برای طی کردن پله های ترقی استفاده کنیم؟

برنامه ریزی پروگرام، دستور کار، طرح، نقشه bill, docket, plan, presentation, program, programme, project, proposition, schedule, scheme, setup, timetable

اصول برنامه ریزی درست برای تغییرات سریع درونی

در آموزش اصول برنامه ریزی درست برای تغییرات سریع درونی در مورد مباحثی همچون: اصول برنامه ریزی درست برای تغییرات سریع درونی، احساس مثبت با استفاده از برنامه ریزی، با برنامه ریزی خیلی آسان آیندتونو بسازید، اقدامات طرح ریزی برنامه روزانه: قدم اول: شناسایی زمان روزانه؛ قدم دوم: شناسایی زمان بهره وری؛ قدم سوم: قدرت عادت ها؛ قدم چهارم: بهینه سازی زمان، چگونگی تعادل بین کارهای روزانه و اهداف: گام اول: اقدام کردن گام دوم: تفکیک انتظارات گام سوم: اولویت بندی کردن، زمانی برای خودمان، به این مباحث می پردازیم و هر کدوم ازین مباحث رو باهم بررسی میکنیم پس با ما همراه باشید:

ایمان اطمینان، اعتقاد، باور، باورداشت، عقیده، گرویدن

ایمان، مهم ترین اصل در زندگی شما

در آموزش ایمان مهم ترین اصل در زندگی شما به مباحث زیر می پردازیم:تاثیر ایمان پولادین در زندگی راههای تقویت ایمان در مسیر: ۱)سوالات و مجهولات ۲)مطالعه کردن ۳)باز کردن جا در قلب ۴)قدرت ذهن ۵)محاسبه توسط خود شخص ۶)شکرگزاری و سپاسگزاری ایمان کل زندگیه، ایمان خود موفقیته

اعتماد به نفس اتقا، پارسایی، پرواپیشگی، پروادار، پرهیزگاری، تدین، تقدس، تورع، دیانت، دینداری، زهد، عفاف، فضیلت، ورع ≠ ناپارسایی

تقوا مهم ترین ابزار همراه در مسیر موفقیت